ALLOCHTOON ZONDER VERBLIJFSVERGUNNING

Onderwerp :Allochtoon zonder verblijfsvergunning

 

Het gaat over een diertje wat je steeds meer ziet verschijnen,en het leeft onder water. Maar er zijn naar schatting vele honderdduizenden zo niet miljoenen rivier kreeften.

Hij komt voor in Zuid en Noord- Holland en volgens laatste berichten zijn ze ook verder in Nederland  gevonden. Het gaat om de  Rode Amerikaanse rivierkreeft.(Procambarus claricii) ook wel Moeras kreeft genoemd.Hij komt uit de Mississippi rivier.

Naast ons huis heb ik  de  rivierkreeft gevangen om te laten ziet wat voor diertje het is.


Hij is boos en wacht op de aanval om zich te verdedigen

De rode Amerikaanse rivierkreeft is ongeveer 15 cm lang.Hij is rond 1970 in Nederland al gesignaleerd.Er gaan 2 verhalen over hoe hij hier terecht gekomen is,op aanvraag geïmporteerd of met schepen mee gevaren.Het laatste is het  meest aannemelijke.De zeeschepen nemen ballastwater in, en lossen dit water waarin de kreeften zitten weer in hier in de Nederlandse havens.

Er zijn sinds enkele jaren Internationale afspraken gemaakt dat er alleen maar gezuiverd ballast water mee genomen mag worden.Om te voorkomen dat er allerlei vreemde soorten dieren hier komen de we hier niet willen hebben.

Blijft boos en weer terug in de water

 

Moeten we met deze rivierkreeft gelukkig zijn,nee!

Hij brengt meer problemen mee dan dat hij goed doet.Hij heeft een schimmelinfectie bij zich die dodelijk is  voor de Europese kreeften.

Deze schimmelinfectie kan binnen 2 weken de Europese kreeften ter plekke uitroeien.In een pas verschenen bericht in de krant ( sept 2010 AD) wordt  de alarmklok  geluid over de Europese kreeft.Er is onderzocht of de Europese kreeft nog in Nederland aanwezig zou zijn.Helaas is hij bijna verdwenen,  maar er schijnt nog 1 plek te zijn waar hij nog vertoefd.

Op deze foto is hij wat rustiger geworden.

 

Wat geeft hij nog meer voor ellende, hij graaft holen in dijken en waterkeringen ,waar we in Nederland niet echt op zitten te wachten.

Inmiddels is er een bureau ‘Waardenburg’  onderzoek aan het doen, wat

de gevolgen allemaal kunnen zijn voor onze sloten,watergangen en dijken.

Hij is ongeveer 15 cm lang,en het  echt een alleseter, kikkers,insectenlarven,kleine vissen en dood aas, en tenslotte ook nog planten.  Naast ons huis in een vang kooi voor muskusratten zaten een paar rode kreeften die een dode muskusrat tot aan het bot schoon oppeuzelde.

Zelf hebben ze als natuurlijke vijand , grote baarzen,paling, snoekbaars, (en de otter maar daar hebben we er nog niet zo veel van.)


Wat ik nog niet eerder had waargenomen is dat de rivierkreeft sinds kort een nieuwe vijand heeft.De Meerkoet!!Even links en rechts na gevraagd of dit al eerder was waargenomen maar niemand had het eerder gezien. 

De meerkoeten naast ons huis duiken naar voedsel en blijkbaar zijn  zoveel rivierkreeften op de bodem van de wetering dat ze het er niet omheen kunnen.Het is een mooi gezicht als ze er 1 te pakken hebben,veel gespartel van de kreeft maar de meerkoet trekt er gewoon een poot eraf.De kreeft zakt weer naar beneden en als de poot is opgegeten haalt de meerkoet de rest weer  van de kreeft weer naar boven.

Zo gaat dat een keer of zes tot

dat hij geheel verorbert is.

Zo zie je maar dat de natuur zich zelf reguleert!!!!!!

Soms zijn te ze te zien, rond september lijken ze een soort van een trek te hebben.Dan zie je nog wel eens over fietspaden lopen  van de ene naar de ander sloot.

Verder hebben ze zich aardig aan onze temperaturen aangepast, maar als het erg streng gaat vriezen( hopelijk komt dat ooit nog eens) dan is het gedaan met de boys.

Daar kunnen ze echt niet tegen.

 

Afgelopen winter 2009/2010 was er toch aardig wat ijs, maar helaas heb ik  nu moeten constateren dat ze er niet hebben onder geleden. 

Er wordt al jaren gepraat over bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft tot nog toe blijft het bij praten.Ik weet ook wel dat niet simpel is maar er zijn genoeg  ideeën aangedragen door particulieren.Zoals door een visser uit Reeuwijk die weet hoe ze gevangen kunn en word

en.Tevens zijn er restaurants die ze wel op het menu willen plaatsen.  Het wordt hoogtijd dat de Provincie Zuid-Holland eens knopen doorhakt!!!

In China is het al jaren een hele industrie waarin tienduizenden mensen  in werken.De kreeften worden daar gefileerd en in Europa ingevoerd.

 

 

Groet Cees.

Kreeftenhopen een nieuw fenomeen,zie filmpje. oktober 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Comments