BLOEMRIJKE WEIDE (Project :inzaaien met kruidenrijke zaden)

                              


                                         PROJECT BLOEMRIJKE WEIDE,en wat verlaat voorjaarsnieuws.2014


                                                       

Na een paar maanden van afwezigheid is er weer een nieuwe Natuur-natuurlijk, beetje te druk en zo…..

In deze aflevering wat verlaat voorjaarsnieuws. Dit jaar is voor mij wel een heel lang voorjaar geweest, zo zelfs dat ik de weg af en toe kwijt was. Ik veronderstelde steeds dat ik 5 -6 weken later in het seizoen vertoefde. De temperaturen waren al heel vroeg hoog (maart) en daar reageerde de natuur sterk op. Niet alleen was ik de weg kwijt ook maar heel wat dier soorten die normaal pas in begin juni gaan broeden zoals de kuifeend, die had in half mei al jongen, ruim anderhalve maand eerder. Sommige Kieviten hadden nog eind juni  nog nesten …………En nog maar niet te praten over de vegetatie , vele soorten bloemen stonden extreem vroeg in bloei.

Resultaten 2014.

Al de nodige jaren tellen Hans en ik de Boerenzwaluw en Huiszwaluw voor de Agr Natuur vereniging  Weide en Waterpracht uit Reeuwijk en Vogelbescherming Nederland bij ongeveer 50 boerenbedrijven en particulieren in Reeuwijk.

 

Nest in aanbouw van de huiszwaluw.

4 op een rij.

Dit jaar begon de nestbouw van de boerenzwaluwen een stuk later. Het was nogal stil  rondom de boerderijen terwijl het prachtig weer was, en er was voldoende eten. Vooralsnog hadden we nog geen verklaring gevonden waarom het zo stil was. (Huiszwaluwen komen altijd  ruim een maand later, dus nog  geen probleem!)

Toch maar eens rond gevraagd, het bleek dat het in Spanje en Frankrijk takkeweer was, dus ze bleven wachten op goed weer, en ze moesten aansterken van de vlucht uit Afrika ,we waren gerust gesteld  met dit antwoord. Flinke groepen boerenzwaluwen kwamen zeker 4 weken later dan normaal. Het is allemaal goed gekomen.

 

Prima Jaar 2014.

We hadden dit  jaar 2014 555 nesten. 342 boerenzwaluwen, 42 nesten meer dan in 2013

215 huiszwaluwennesten  hebben we dit jaar geteld, een spectaculair groei in Reeuwijk eo van 86 in 2012 naar 215 nesten in 2014.  Je merkt ook dat steeds meer mensen de nesten aan hun voorgevel laten zitten, ondanks de poepoverlast op ramen en de vensterbank.Heel mooi om te zien.

 

 

 Jonge boerenzwaluwen, net uitgevlogen.

 

Kerk en steenuilen.

De uilen waren er dit jaar ook vroeg bij en niet alleen door het weer maar  mede door een overmatig hoeveelheid muizen die rondliepen. Men spreekt in de uilenwereld van een niet  eerder voorgekomen explosie van muizen. ( o.a. zachte winter)

Opgestapeld.

En dat hebben we gemerkt, de kasten waren rijkelijk gevuld met een muizen voorraad, in sommige kasten lagen ze opgestapeld, de jonge uilen konden ze niet allemaal verwerken. In 1 kast lagen er wel 16 muizen in voorraad.

Jammer.

Helaas hebben de oeverzwaluwen ons oeverzwaluwhuis nog niet ontdekt, misschien volgend jaar of anders kijken we misschien uit naar een andere locatie of verplaatsen we het huis. Geduld is een schone zaak in de natuur.En de 5 jaar is ook nog voorbij…..

 

Voorraad muizen.                                                               4 mooie jonge steenuilen

Goed jaar 2014.

In bijna heel Nederland was het een goed uilenjaar, zo ook in het Reeuwijkse hadden we  1 mooi kerkuilennest met 6 jongen, en 11 steenuilen nesten, wat een een prima resultaat is.En totaal  hadden we 34 jonge steenuilen.  En sinds kort is er een tweede kerkuil paartje in een kast aangetroffen maar daar moeten we nog even wachten of dat wat wordt.

 Zwarte stern.

Dit jaar was de zwarte stern op dezelfde locatie weer voltallig aanwezig, 30 nesten. Ook dit jaar was het weer een goed resultaat zeker met dit mooie weer. Er zijn ongeveer 52 jonge sternen geteld mooier kun je het niet hebben. De andere 2 locaties, daar zijn de sternen niet terug gekomen Jammer .. Wel was er een nieuwe locatie zonder vlotten ….. maar wel 2 natuurlijke nesten. Dat is uiteindelijk het mooiste .Daarvan zijn de jonge uitgevlogen.

Zoekend naar een prooi.

 

Kievitsbloemen.2014

Omdat er niet is gemaaid in de afgelopen winter  op de Westkade was het daarna ook niet mogelijk om in het voorjaar alsnog te gaan maaien.De bloemknoppen staken in het vroege voorjaar al boven het maaiveld uit.Door het maaien zou de de bloemknoppen worden afgemaaid.Wel hebben we een poging gedaan om de bloemen te tellen ,zo’n 100 stuks ,maar de plantjes konden niet geteld worden door de hoge vegetatie.In 2013 waren het er bijna 500.

 

Weidevogels 2014

Om dat ik nog geen totaal overzicht hebt gekregen kan ik nog niet zeggen of het weidevogel seizoen goed of  matig geweest is. Ik kom daar op terug.

Wel heb ik op veel locaties in Middelburgse polder/Tempelpolder en Reeuwijkse polder waar al jaren geen vogels meer waren nu veel nesten aangetroffen.

We wachten de cijfers af.

 

 


                                                      BLOEMRIJKE WEIDE.

 

              Project Bloemrijke weide: Grasland inzaaien met kruidenrijke zaden. 2014

 

Inleiding.

Al heel wat jaren doen we aan weidevogelbescherming bij de Hr Vermeulen op  zijn  land. Dat doe ik samen met de zus van de eigenaar. Het is een kleinschalig boerenbedrijf, hij maait deze percelen meestal laat (half juni) wat gunstig is voor de  pullen. De meeste nesten zijn te vinden op slechts 2,4 hectare . Er zijn waarschijnlijk maar weinig percelen in Nederland waar zoveel nesten op te vinden zijn. In 2013 hadden we 40 nesten op dit perceel.

Maar aan deze mooie situatie zou wel eens een einde kunnen komen. Zijn naaste buurman heeft al jaren lang mais op zijn perceel staan. Maar daar stopte hij mee en het werd grasland. Op dat perceel bevonden zich heel veel nesten wel 80 stuks. Deze twee gebiedjes versterkte elkaar, zo bleven de aantallen goed overeind.

En zoals gezegd op het nieuwe grasland bleven er nog maar 20 nesten over, dat was ook het gevolg voor onze aantallen, dus ook op ons perceel  8 nesten minder…Jammer.

 

 

                                                        Verrassing.

Om een poging te doen de achteruitgang te stoppen heb ik overleg met de Hr Vermeulen gehad, en gevraagd of hij het goed vond om een perceel met kruidenrijke zaden te mogen inzaaien. Hopelijk blijven dan de weidevogels langer in buurt als de kruiden in bloei staan, deze kruidensoorten trekken veel insecten aan.

Tot mijn verrassing vond hij het prima en was gelijk heel enthousiast en bood zelfs meer percelen aan dan dat ik kon uitvoeren. Eerst maar wat ervaring opdoen.

Een zak vol met een gemengde kruidenrijke zaden.

Dan komt er een heel proces op gang, geld, daar draait het altijd om in het leven, dus ook bij dit project.

Subsidie aangevraagd bij het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland , daar waren ze gelijk voor.  Ze zijn zelf ook bezig met een groot project Red de weide om 200.000 hectare grasland in te richten voor de weidevogel.

Via Agr Natuur vereniging  Weide en waterpracht uit Reeuwijk  subsidie aangevraagd bij stichting Groen en Doen en daar werd ook positief op gereageerd.

Dus konden we aan de slag.

 Dit is het perceel waar de kruidenzaden terecht komen.

Bij gebrek aan kennis mijnerzijds, vroeg ik me af of het zinvol was om met dit project te starten, dus heb ik eerst een specialistisch  natuurzaden firma benaderd.

Firma Biodivers heeft mij advies gegeven over de structuur van de grond, waterkwaliteit en de soorten zaden die we konden gaan gebruiken en wat de beste zaaitijd is en hoe je moet zaaien.

Niets lijkt dan simpel meer, gewoon wat zaad strooien, dat kun je wel vergeten, weer wat geleerd.

 

Maaien,schudden en ophalen.

Het grasland gereed maken voor het inzaaien.

 

 

 

Kruidenzaden.

Om een samenstelling van zaden te maken  is niet eenvoudig, er is nogal wat zout kwelwater in deze polder dus daar moet de samenstelling van de zaden op worden aangepast.

De samenstelling:

Reukgras, Beemdlangbloem, roodzwenk, margriet, knoopkruid, 2-rijige zegge, grote ratelaar, kruipende boterbloem,gewone hoornbloem, wilde bertram, smalle rolklaver, moerasbeemd, vogelwikke, pinksterbloem, echte koekoeksbloem, rode klaver, kleine klaver en kleine ratelaar.

 

 

 

 

 

Groot materiaal, achter de trekker een zogenaamde door zaaimachine.

Het storten van het zadenkruidenmengsel in de verdeelbalk.

De instelling voor de hoeveelheden zaad.                      Zaad een beetje verdelen.

Scherpe ronddraaiende schijfmessen.

Deze messen maken een gleuf in de grond van een paar cm diep waarin het zaad komt liggen. Het zogenaamde doorzaaien…… waarschijnlijk een Reeuwijkse term…….

Het is zo ver, doorzaaien maar!

Wetenswaardigheden over de regenworm.

Misschien denkt U dat we de weidevogelstand kunnen redden met alleen maar bloemen dan heeft u het mis.Voedsel in de vorm van wormen en veel ander bodemleven is een onmisbare factor van belang. En natuurlijk het water. Maar eerst de wormen.

Er is veel onderzoek naar gedaan hoe het bodemleven in elkaar zit. In onze Reeuwijkse polders is het natuurlijk een beetje zuur door het veen,daar zouden minder wormen kunnen zitten, maar dat is ook weer afhankelijk van de plek.

Als het een beetje wil  heb je wel 450 wormen op 1 m2. Dat betekent dat er wel in 1 hectare  30.000 kg wormen in de grond vertoeven (cijfers van een onderzoek ) Ook is het wel leuk om te weten hoeveel grond de wormen per jaar verzetten, dat is wel 80 ton. De wormen houden de grond op die manier mooi luchtig. Wat ook goed is voor het gras.

 

Controle door de Hr Vermeulen.

Op deze foto is goed te zien  hoe de sleuven in de grasmat liggen waar het zaad in komt.


Vervolg regenwormen.

Eigenlijk zouden de weidevogels in de nacht moet gaan eten want dan komen de wormen boven het oppervlak om te vreten en te paren. De hongerige wormen komen dan mest eten. Dus mest is heel belangrijk voor de wormen, er zijn in Nederland 22 soorten wormen waar van de regenworm de bekendste is.

Wormen die van de ruige mest leven zijn kwalitatief -lees vetter- beter dan de drijfmestwormen. Drijfmest lijkt dus op fastfood: snel op te nemen maar je bent het ook zo weer kwijt. Op ruige mest kunnen de wormen langer teren. Dus beter voedsel voor de weidevogel.

Ook wanneer  je gaat mesten heeft invloed op de wormen(tijd van het jaar) , het is allemaal niet zo simpel als het lijkt, er is blijvend onderzoek voor nodig hoe het allemaal precies werkt.

Beetje reclame voor de firma van Leeuwen. Opnieuw instellen

Deze firma heeft ons ook goed geholpen,

tegen een vriendelijke prijs.(incl btw)

 

Water.

Om het plaatje helemaal rond te krijgen voor een goed weidevogelbroedgebied zou de waterstand in de sloten ook omhoog moeten. Maar ook dat ligt niet simpel veel landerijen in Reeuwijk liggen al net boven water.

De boer kan dan niet het gras van zijn land halen omdat  zijn machines steeds zwaarder worden, en dan zakken ze weg in het veen. Het blijft een moeilijke discussie voor natuurbeschermers en boeren hoe dit het best is in te vullen.

Moeizaam…………….

Op 10 juni hebben we het ingezaaid, net na een regenbui, dat was gunstig, maar helaas, daarna hebben we niet veel regen gehad. De grond was kurkdroog de zaden zijn nauwelijks of niet gekiemd. Het heeft 1 dag goed geregend maar de grond was zo droog dat het ook zo weer was verdampt.

Hopelijk komt het nog goed, op 17 juli ben ik nog even gaan kijken, hier en daar een mini plantje gezien maar dat was het ook wel. We houden moed, op hopen op veel regen…….

Helaas, na 2 maanden droogte is er geen plantje opgekomen waarschijnlijk zijn alle kiemen verdroogd.

April 2015, ik ben nog een keer door het perceel gelopen maar geen plantjes gevonden. Erg jammer.

 

Laatste nieuws mei 2016.

Vandaag 25 mei 2016 nogmaals door het ingezaaide land gelopen om te kijken of er toch nog zaden te vinden zijn .Tot mijn zeer grote verrassing 2 jaar later heb ik veel planten en grassen gevonden die er normaal  daar niet voor komen, hoera toch geluk!  Ik ga het binnenkort inventariseren, geduld blijft blijkbaar een schone zaak, en  ik ga er binnenkort foto’s van maken Wordt vervolgd ……

 

 Diverse manieren van inzaaien.

 

1. Doorzaai methode in bestaande grasmat.

Het z.g doorzaaien. De grasmat opensnijden en in de sleuf het zaad inbrengen.Kost wel meer tijd,pas na het tweede jaar planten goed zichtbaar.Methode goed gelukt.

2. Omploeg methode met graszaad.

Grasmat geheel omploegen, graszaad en bloemrijke zaadmengsel mengen met elkaar en inzaaien met een  speciale zaaimachine.Methode goed gelukt.

3. Omploeg methode zonder graszaad.

Deze methode wordt in juni 2016 uitgeprobeerd.De grasmat wordt omgeploegd.De bedoeling is uitsluitend bloemrijk zaadmengsel te gaan zaaien.Het wordt met een nieuw type speciale zaaimachine uitgevoerd.

Hopelijk gaat het net zo goed als bovenstaande uitvoeringen.

Deze proefstukken zijn bij 3 verschillende boerenbedrijven uitgevoerd. Alle drie hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van de grond.

Als deze laatste methode ook lukt wil ik het op grotere schaal gaan uitvoeren bijvoorbeeld 10.000 m (1 hec). Hopelijk zijn er bedrijven die hieraan mee willen werken.Sponsors zijn natuurlijk cruciaal in dit soort projecten.Al deze 3 projecten zijn gesponsord door: IJsvogelfonds,Agrarische vereniging weide en waterpracht en de Groene motor.

 

Foto’s volgen nog.

 

Cees.

 

 


 

Al wat leeft en groeit ons altijd weer boeit. (Fop I.Brouwer)

 

Groet Cees

 

Kijk even op deze site

 

      http://www.redderijkeweide.nl/of http://www.vogelbescherming.nl/help_mee/bedrijven/postcode_loterij_/red_de_rijke_weide

 


 


 


Plaats een reactie

Uw email wordt nooit voor reclame of commerciele doeleinden gebruikt. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *