DE AMERIKAANSE RODE KREEFT WOEKERT VOORT.

 

 

                                            DE AMERIKAANSE RODE KREEFT WOEKERT VOORT.


 Er is al heel veel aandacht geweest de laatste tijd over dit diertje. Het is inmiddels een echte plaag geworden, bijna in geheel Nederland zijn ze te vinden. Deze kreeft bestrijden is inmiddels bijna ondoenlijk geworden. Toch zal er in de toekomst iets aan gedaan moeten worden, al onze onderwater flora zal gaan verdwijnen door deze kreeft.

En er zijn nog andere problemen, zo zitten ze al in onze dijken waar ze gangen graven ect.  Maar een oplossing is niet makkelijk.

Er zijn wel mensen lokaal mee bezig, in Reeuwijk is dat de Heer H. van der Laan. Hij weet precies hoe hij deze kreeften moet vangen. Hij heeft zelf vangnetten (fuiken) ontwikkeld die goed werken.

Heer H.van der Laan aan het werk.

 

Van der Laan kom ik regelmatig  tegen in de polder en die was net bezig om zijn netten te controleren.

Het was gelijk een mooie aangelegenheid om U te laten zien hoeveel kreeften er in korte tijd gevangen kunnen worden, en wat blijkt, de sloten zit vol met de Amerikaanse rivierkreeft.


Volle netten.

Van der Laan heeft op 13 juli 2017 vier netten uitgezet. En op 15 juli 2017 werden ze gecontroleerd, het is bijna niet te geloven, deze 4 netten zitten helemaal vol in 2 dagen tijd!

 

Den Haag.

 U begrijpt natuurlijk wel hoe het onderwaterleven over tien jaar eruit zal zien .Waarschijnlijk een onderwaterwoestijn.

Deze vier foto’s tonen aan hoe groot het probleem is.

Den Haag is volledig op de hoogte van dit probleem. Van der Laan is diverse keren in Den Haag  geweest om het probleem aan te kaarten. Maar er wordt vreemd genoeg geen maatregelen getroffen om ze te gaan bestrijden.

 

Verkocht.

Deze gevangen kreeften mogen wel verkocht worden aan restaurants en ze worden ook aan de veiling aangeboden. Het is een delicatesse, dat wel weer….. en er is veel vraag naar in lokale restaurants, dan zijn ze toch nog ergens goed voor.

Overigens, Van der Laan heeft alle benodigde vergunningen om deze kreeften te mogen vangen.

Groet Cees.

 

Laatste nieuws over de rode kreeften.(1)

In de AD  van woensdag 28 februari 2018  (Goudse bijlage)  zijn er nieuwe geluiden te vernemen over het vangen van de kreeften.

H. van der Laan is stom verbaast dat er een verbod op het vangen kreeften komt, hij begrijpt er niets van.Het Hoogheemraadschap van Rijnland verbiedt het vissen in het noordelijk deel van het Groen Hart. Ze erkennen wel dat het leven in de wateren desastreus is voor de planten en andere dieren, maar menen toch dat het vissen op kreeften niet tot vermindering lijdt………….

Met in mijn ogen een nog al een vreemd verhaal van het hoogheemraadschap, ze schetsen het volgende verhaal.

In een aquarium zie je hoe dat werkt. Je krijgt eerst heel veel kleintjes, dan vreten de grotere de kleintjes op en eindigen je met een paar grote.Vis je die grotere weg, die interessant zijn voor de consumptie, dan eindige je met heel veel kleintjes die relatief veel schade toebrengen en voor aanwas zorgen.

Al met al een vreemd verhaal, ander waterschappen beraden zich nog op de deze kwestie.Maar met een echte oplossing komen ze niet …

De enige uitspraak is dat er naar een nieuw ecologische evenwicht gezocht gaat worden.Wat dat dan ook wezen mag…

Groet Cees

 

Wordt vervolgd…………

 

 Laatste nieuws over de rode kreeften.(2)

 

 We konden er op wachten………..In het AD van vrijdag 16 maart 2018 ( Goudse bijlage) zijn er wederom nieuw geluiden te vernemen m.b.t. de rode kreeften!

 

Het verbod om de rode Amerikaanse rivierkreeft te vangen in het water van Rijnland is nog geen uitgemaakte zaak.

 

‘Vangstverbod kreeftjes? Oh nee hoor’

Het verbod op het vangen van rivierkreeft in de wateren van Rijnland is geen uitgemaakte zaak. ,,Wij zijn niet overtuigd van de noodzaak hiervan”, zegt het CDA binnen het waterschap.

 

,Laten wij eerst maar bekijken wat de beste methode is om de waterschade door de wildgroei aan rivierkreeftjes in te dammen voordat er een besluit valt”, zegt Marlies de Vries, CDA-afgevaardigde in het bestuur van het waterschap. Eerder hadden de dijkgraaf en de hoogheemraden, het dagelijks bestuur van het schap, een verbod uitgevaardigd op het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft in de wateren van Rijnland. Het besluit was gebaseerd op een onderzoek van het Wageningse onderzoeksinstituut Imares naar de beste methode om de wildgroei van deze exoot te beteugelen.

Hoogheemraad Martine Leeuwis legde eerder in deze krant uit hoe het met de rivierkreeftjes werkt: ,,Je krijgt eerst heel veel kleintjes, dan vreten de grotere de kleintjes op en eindig je met een paar grote. Vis je de grote vervolgens weg, de enige die interessant zijn voor consumptie, dan eindig je met heel veel kleintjes die relatief veel schade toebrengen en voor aanwas zorgen. We zoeken manieren om een nieuw ecologisch evenwicht te vinden.”

Hoe kan je het verzinnen…..

Exoten

Het CDA in de Verenigde Vergadering van het waterschap (het algemeen bestuur) is er niet van overtuigd dat het natuurlijk evenwicht hersteld kan worden. ,,We zien nu dat de exoten grote schade veroorzaken. Het zijn alleseters en kennen nauwelijks natuurlijke vijanden waardoor ze zich snel vermenigvuldigen. Het is niet aangetoond dat het wegvangen van rivierkreeftjes niet zou werken”, zegt De Vries.

Zij wil bovendien het rapport van Imares inzien waarop de dijkgraaf en de hoogheemraden zich baseren. De ervaren rivierkreeftenvisser Hans van der Laan uit Reeuwijk reageert verbolgen op het aanvankelijek besluit om de vangst te verbieden. Binnenkort wil hij met het waterschap praten over het voornemen. Het besluit komt op 28 maart opnieuw aan de orde.

Wordt wederom vervolgd……. we gaan het beleven

 

We konden er  weer op wachten………..In het AD van vrijdag 30 maart 2018 ( Goudse bijlage) zijn er wederom nieuw geluiden te vernemen m.b.t. de rode kreeften.

 

                                                 WATERSCHAPPEN  VERDEELD OVER VANGST VAN DE KREEFTJES.

Waterschappen blijven verdeelt over de koers hoe nu de rode kreeft aan te pakken. Rijnland heeft het verbod terug gedraaid. Stichtse Rijnlanden,hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard  blijven bij het verbod. Zij houden zich vast aan het wetenschappelijke rapport van Imares.

De vraag blijf over of dit rapport wel goed is onderbouwd. Dit immense  probleem is niet zo maar te vangen met een verhaal over een bakje met water vol met kreeften en dat de uitkomst daarvan is gewoon niets doen. Nog opmerkelijker is dat er manieren gezocht worden  in nieuw ecologische evenwicht.

Zoals ik het begrijpt, als er geen eten meer is voor de kreeft dus alle sloten zijn leeg gegeten dan gaan de kreeften ook vanzelf wel dood, dat kun je dan ook een ecologische evenwicht noemen. Probleem opgelost.

Wordt wederom vervolgd.

 

Gr Cees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats een reactie

Uw email wordt nooit voor reclame of commerciele doeleinden gebruikt. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *