De gouden Grutto.

 

DE GOUDEN GRUTTO.

 

 

Bij deze aflevering gaat het vooral over een melkbedrijf  in Reeuwijk dat zich al jaar en dag heeft ingezet om  natuurwaarde op zijn bedrijf te verbeteren .Maar eigenlijk is het een manier van leven bij dit bedrijf om zo uiting te geven hoe je met de natuur omgaat.

 

 

 Inleiding.

De agrarische vereniging Weide en Waterpracht heeft een prijs uitgereikt aan 1 van haar leden binnen de vereniging die zich het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor agrarische natuur en daarbij een voorbeeld functie heeft. Deze prijs is terecht aan dit bedrijf gegeven, hij voldoet aan alle gestelde voorwaarden die de natuurwaarde versterkt.

Deze prijs de Gouden Grutto is weliswaar niet van goud maar wel van brons, maar dat doet niets af aan de waarde van deze prijs. Deze bronzen grutto had natuurlijk wel in goud gespoten kunnen worden maar dat zou de kunstenares Helene Steenhof niet op prijs stellen……….Maar de kwalificatie van de naam Gouden Grutto zegt al genoeg.

De prijswinnaar is de Heer H.Hoogeveen, hij heeft een kleinschalig melkbedrijf in Reeuwijk en heeft daarnaast nog schapen. Door  veel rekening te houden met de natuur tijdens zijn werkzaamheden oa met de  flora en fauna en het waterbeheer, is dit bedrijf is een zeer goed voorbeeld hoe het ook anders kan.

 

 

De Gouden grutto.

De Gouden Grutto prijs op een hekpaaltje, deze plek kiest de grutto vaak uit als uitkijkpost als hij jongen heeft. Het beeldje heeft dezelfde afmetingen als de grutto.

De heer H.Hoogeveen heeft de Gouden Grutto in ontvangst genomen van de Mevrouw F. Verbij (coördinator van Weide en waterpracht Reeuwijk.)

 

En wat maakt het bedrijf nu zo bijzonder aan maatregelen! Ik heb het even op een rijtje gezet.

 

1. Waterbeheer, sloten worden zeer regelmatig uitgebaggerd daardoor krijg je een goede visstand voor de zwarte sternen.

2. Een grote zwaluwen populatie in de stal, en bokpalen  (zie foto,s)

3. Een grote zwarte stern populatie.

Tijdens de broedperiode van de zwarte sterns wordt er aan beide zijde van de sloot waarin de vlotjes liggen 3 tot 5 meter niet gemaaid ter bescherming van de nesten.

4. Ringslangen hoop aangelegd.

5. Een perceel ingezaaid met kruidenrijke zaden.

6. Slootkantenbeheer, kilometers lang prachtige bloemrijke slootkanten.

7. Uitgestelde maai datum voor de weidevogels, de planten kunnen dan tot ontwikkeling komen (bloei) door deze verlate maai datum, en bloeiende planten trekken weer insecten aan die weer  voedsel zijn voor de weidevogel jongen, zwarte sternen en zwaluwen ect.

8. Aan de kopse kanten van enkele percelen is een kleine natuurontwikkeling aangelegd.

9. Steenuilenkast opgehangen.

10. Op diverse percelen wordt er ruige mest uitgestrooid voor de weidevogels, en verder wordt er wat lagere hoeveelheden concentraties drijfmest op de percelen gebracht.En is nagenoeg geen kunstmest gebruik.

11. Een periodiek beheer van bomen en bosjes op de de westkade.

12. Naast de stal een open ruige mest opslag wat veel insecten aantrekt.

13. Er zijn vele greppels in het land voor afwatering, de greppel heeft een dubbelfunctie om dat deze stuk lager ligt in het land kunnen de weidevogels aardig in dekking voedsel zoeken, de greppel is tevens een grootte voedselbron.

14. En heeft 1 koe per hec grasland. Wat onder de noemer valt van biologisch boeren.

Een heel verhaal, maar hoe ziet het er nu uit bij dit bedrijf, ik heb wat foto’s opgezocht.

 

 

Bokpalen.

Speciaal voor de boerenzwaluwen zijn er bokpalen geplaatst.

Zie aflevering: Hangplek voor de boerenzwaluwen wilt u meer weten hoe de bokpalen er gekomen zijn. Zie Natuur-natuurlijk.

Dit project is in 2016 gerealiseerd.

 

Draden.

In eerste instantie zaten er maar 4 zit draden maar door het grote succes zijn er nog 4 draden bijgeplaatst. In de stal zitten soms wel 60 nesten, reken maar uit hoeveel jongen er per jaar groot worden, ik geef U het antwoord……… ongeveer 560 jonge boerenzwaluwen zien daar het levenslicht. Dus een extra paar draden was geen luxe.

 

Boerenzwaluwnest.

Het is een prachtig gezicht in de stal met zoveel nesten en jongen, je moet beslist niet bij de ingang  van de stal gaan staan, anders moet je steeds duiken want ze vliegen je zo omver. Een prachtig gezicht.

 

Een schitterend plekje.

Een van de plekken waar de zwarte sternen vlotjes worden uitgelegd.

Vlotjes.

In diverse sloten worden er elk jaar vlotjes uitgelegd voor de Zwarte sternen, met groot succes. Dit jaar zijn er 33 nesten bezet geweest. Een groot aantal jongen zijn dit jaar vliegvlug geworden .

 

Vliegvlug.

Dit zijn een aantal vliegvlugge  jonge zwarte sternen. Ze moeten uiteraard nog zwart worden maar ze worden eerst helemaal wit en naar het voorjaar toe worden geleidelijk zwart, maar dat duurt nog even. Volgend jaar komen ze in een prachtig zwarte kleed binnen vliegen.

Ringslang.

 

In begin 2017 is er een ringslangen broedhoop gemaakt. Zie aflevering Ringslangen broedhoop.

Westkade.

Ringslang  op de Westkade.

Omgeploegd.

Drie  jaar geleden is er een  stuk land omgeploegd en ingezaaid met kruidenrijke zaden, wat tot een  zeer goed resultaat heeft geleid.

Goed gelukt.

De meeste zaden zijn opgekomen, het was een prachtige gezicht, meer insecten, daar was het om te doen en dat doel is ruimschoots gehaald.

Het zelfde perceel.

En nog een foto van het ingezaaide perceel, het zou mooi zijn als er in de omgeving nog veel meer van dit soort percelen worden ingezaaid.

Er zijn inmiddels  al bij 5 melkbedrijven dit soort acties uit gevoerd.Hopelijk volgen er meer.

 Prachtige slootkanten.

En dan de slootkanten, mooier kun je het niet maken, enkele kilometers aan slootkanten zien er zo uit. Een genot om daar langs te lopen.

Opgeknapt.

Deze oever was sterk afgekalfd en door de nodige ingrepen met oeverbescherming en aanplant is het een weer mooie oever geworden.

 

Deze steenuilenkast is helaas nog niet bezet, wel zit er af en toe een uil onder het afdak, afwachten maar.

 Blaarkop.

Deze boer is langzaam aan het overschakelen naar een ander soort koe, de blaarkop. Deze koe heeft veel voordelen ,hij weegt een stuk minder is tevreden met sober voedsel, eet minder, dus minder mest. Hij kalft makkelijk af. Het is een sterke koe en hij is nauwelijks ziek.

Hier eet de koe de nageboorte op, dat zie je niet of nauwelijks meer, het is een natuurlijk proces. Deze blaarkop geeft wel iets minder melk, dat dan wel weer!

Als laatste een prachtig koppel schapen.

Zoals U ziet de prijs is op de juiste boerderij terecht gekomen en nogmaals van harte gefeliciteerd.

 

Groet Cees

 

 

 

Plaats een reactie

Uw email wordt nooit voor reclame of commerciele doeleinden gebruikt. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *