De perikelen van het voorjaar 2013.

 

 

 

                                                                     

 

                                                                    DE PERIKELEN VAN HET VOORJAAR  2013.

Het voorjaar van 2013 was eigenlijk een verlengde winter, zo voelde het eigenlijk. Het leek of de winter niet wilde ophouden, nu zijn we het allemaal weer vergeten en de temperaturen vliegen omhoog. Maar voor de dieren in de polders was het wel een ander verhaal, honger voerde de boventoon in de afgelopen maanden.

Vooral voor de trekvogels was het een ramp, de vogels kwamen na een vermoeiende reis aan in een voedsel arme omgeving. De kou duurde zo lang dat kieviten weer terug vlogen naar betere voedsel plaatsen. En  ze zijn daarna mondjes maat later in  het voorjaar weer teruggekomen.

Door de langdurige kou en droogte kwam de insecten ontwikkeling niet tot stand, het voedsel in de grond zat erg diep en de grond was keihard zodat ze niet met de snavels in de grond konden prikken. Er zijn daar door de nodige slachtoffers gevallen.

 Na wat sombere gedachte gangen mijnerzijds hoe het broedseizoen zou verlopen, was ik weer verwonderd over de veerkracht van de natuur. Het blijft een prachtig fenomeen hoe dieren zich kunnen aanpassen aan hun omgeving en toch in staat zijn ondanks alles zich toch voor te blijven planten.

Niet dat alles tot broeden gekomen is, maar het is toch meer dan verwacht.  Het is geen goed jaar geweest maar dat kon ook niet na zo’n voorjaar.

 

 

VOORJAARS- FOTO’S

Het voorjaar levert altijd weer mooie plaatjes op, dit keer geen verhaal. Ik heb weer heel wat verhalen op de plank liggen, dus even geduld. Deze foto’s zijn de afgelopen tijd in Reeuwijk gemaakt.

 

Klik op de foto voor een nog beter beeld.

Grutto jong.

Andere pose.

 

Grutto jong. Ook wel pul genoemd.

De bovenstaande foto’s zijn in het vroege voorjaar genomen, deze grutto ouders zijn toch begonnen met broeden, terwijl er bijna geen voedsel aanwezig was ,uitzonderlijk was het wel, want bijna nergens werd er gebroed. U begrijpt het al, de overleving kans van deze jongen grutto was dan ook nul….Het heeft wel een mooi plaatje opgeleverd ter nagedachtenis…….

Kijk ook even naar het ei tandje op de snavel.

 

Zwemmende mol.         

Een mol kan goed zwemmen.

Deze mol kwam ik tegen bij graafwerkzaamheden in  de polder, waarschijnlijk kwam zijn gang uit in het water en wist hij even niet wat hij moest doen…..

Door zijn zeer dichte vacht kan er geen water doordringen en blijft hij daardoor drijven. Overigens, hij/zij is veilig aan land gekomen.

 

 

Kievit/grutto eieren.

 Bleke Grutto eieren.

Witte Kievitseieren.

Wat regelmatig voorkwam in dit voorjaar dat de eieren niet goed van kleur waren, de pigmentvorming was aardig verstoord. Waarschijnlijk door de slechte voedselvoorziening.

Bovenstaande eieren waren zeer licht van kleur, terwijl ze eigenlijk donker groen behoren te zijn, het kievitsei was zelfs wit en al de zwarte spikkels zaten  bij elkaar op de stompe punt van het ei. Heel bijzonder.

 

Vissen.

Paaiende karpers/brasem!!!

Paaien.

Ook de vissen waren laat met paaien. (5 juni) In een poldersloot waren de karpers/brasem!!!! met groot geweld aan het paaien, zo zelfs dat ze verwondingen  opliepen. (ik heb wat  andere voorstellingen bij  de voortplanting) Zie foto 1. Deze vissen waren minstens 1 meter lang (geen visserslatijn ) Ik heb overigens totaal geen verstand van vissen of het nu brasems of karpers waren, geen idee.  Maar het is wel altijd weer een mooi gezicht dat paaien.

 

Blauwe reiger.

 Zonnen.

Deze blauwe reiger was ook blij dat er eindelijk weer zon was, en hij probeert op deze manier zoveel mogelijk warmte op te vangen. De reigers hebben de afgelopen periode het ook niet makkelijk gehad ,vele hebben deze winter het leven gelaten.

 

 

 Boerenzwaluw.

 Drijfnat  boerenzwaluwnest.

Al een paar jaar tel ik samen met mijn collega natuurliefhebber Hans de boerenzwaluwnesten bij een 50 tal boerenbedrijven en particulieren. Maar dit jaar zijn we begonnen met een 3 jarig lopend onderzoek, dit doen we  in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en Sovon en het wordt georganiseerd door Agrarische verg Weide en Waterpracht.

Dit doen we om te kunnen vaststellen hoe het gaat met de boerenzwaluw stand in onze omgeving . Veel voorlichting behoeft er bij de meeste boeren niet gegeven te worden. Zij weten wel hoe ze om moeten gaan met de boerenzwaluw, maar we geven  ze hier en daar wat tips wat je kunt doen om  de zwaluw in de schuur/stal te krijgen en te behouden.

Nat nest.

Na de koude droge periode heeft het 14 dagen flink  geregend . Dit boerenzwaluwpaartje is blijkbaar stug door gegaan ondanks de regen en heeft alleen nat materiaal aan kunnen slepen. Er lag zelfs een plasje water onder het nest. Heel bijzonder dat het is blijven hangen met al die natte aarde, probeer het zelf maar een  keer een kluit natte aarde aan een balkje te plakken….

Zeer laat seizoen.

De meeste zwaluwen zijn zeker 4  a 5 weken later gaan broeden , ze zagen er geen brood in om eerder te broeden door gebrek aan insecten, ze konden zich zelf net in  leven houden.

 

Albino. Een witte boerenzwaluw.

 

Het komt wel eens voor dat het niet goed gaat met de pigmentvorming, ook wel met een duur woord melanine genoemd. En zoals U ziet een witte boerenzwaluw met rode oogjes die horen daarbij. Het komt meer voor in de dierenwereld (overigens ook bij mensen) maar het blijft een zeldzaamheid, het is dan heel bijzonder om dit te zien.

Meestal is het geen lang leven beschoren, albino’s worden dan ook vaak niet in de de groep opgenomen. Deze was een paar weken na het uitvliegen  al dood. Wit valt erg op in de natuur en is  daarom ook gauw een een prooi.

 

 

 

 Kunstnest boerenzwaluw.

Zelf had ik zo mij gedachten er over of ze wel in een kunstnest gingen broeden. Maar ook onder zwaluwen heb je blijkbaar luie boerenzwaluwen……of slimme…..

Elders maakte een boerenzwaluw 15 cm boven het kunstnest gewoon een nieuw nest……..

 

 

 Menselijke ingrepen.

Nest dreigde te vallen.Wat doe je dan, je haalt je binnenband uit  je fietswiel……

Zo ook dit nestje, je koopt een paar kinderschoenen in een doos en stopt het nest erin, de jongen zijn daarna mooi uitgevlogen.

Door allerlei ingrepen worden de nesten met jonge boerenzwaluwen gered..

 

 

 Hommelnest.

Spouwmuur en hommels

Ook dit jaar was onze spouwmuur weer in trek  bij de hommels om een nest te gaan maken. Klein gaatje onder de drempel van de deur is al voldoende.

 

Dringen.

Het was dringen wie het eerst er in mocht, denkt U misschien dat mijn huis op instorten staat met al die gaatjes dan heeft U het mis. De kleinste gaatjes in de muur zijn al voldoende om er in te kruipen. Kijk maar eens goed bij U eigen huis.

 

  Kleine plevier.

Ook dit jaar lagen er weer kleine plevier nesten op het maisveld. Komt niet zo heel veel voor in Reeuwijk.

 

Jonge plevier.

Zoek dat kleine nestje van de plevier maar eens op……………….

Steenuil(uilskuiken)

Uilskuiken.

Dit jaar is tot nog toe succesvol bij ons geweest, (Uilenwerkgroep Reeuwijk en omgeving) we hebben 8 steenuilen nesten, een nieuwe record voor ons, te bedenken dat we pas een paar jaar bezig zijn. En misschien ook nog 1 of 2 kerkuilennesten maar dat is nog niet zeker, we moeten nog even geduld hebben.

Deze uilskuiken hebben we geringd en weer teruggeplaatst in zijn nestkast, maar hij moest eerst even op de foto. Echt een plaatje is het nog niet, maar dat komt goed..

Een prachtig nest met jonge steenuilen.

 

Kauw.

Een Kauw die open en bloot te zit broeden in deze knotwilg is niet echt een alledaags gezicht. Ze zoeken vaak een plek waar ze niet zichtbaar zijn.

 

 

Zwarte Stern nest.  

Jagend naar voedsel boven de krabbenscheer (en dat allemaal in Reeuwijk)

 Na vele jaren.

Na vele jaren zwarte stern vlotjes uitgelegd te hebben  zonder resultaat, zijn de sternen toch gaan broeden. 3 paar tegelijk wat moet je nog meer. Een lange adem is hier wel voor nodig. Tenslotte zijn er maar 1200  broedparen in heel Nederland. Een paar honderd meter verderop hebben we ook succes, de vlotjes liggen op deze locatie dit jaar voor het eerst. En gelijk zitten er 4 broedparen op.

 

 

 

Resthoutvogel.

 

 

Bijzonder.

Kijk maar goed  op de foto dan ziet U een vogel zitten.

In de polder van Reeuwijk heb ik een nieuw soort vogel ontdekt, deze vogel is  waarschijnlijk  de enige in de wereld……

Ik heb de vogel Resthoutvogel genoemd omdat hij op de resten een oude beschoeiing zat. Omdat hij bleef zitten heb ik de vogel verder ingezoomd..

 

Kijk maar naar de foto hier onder…..

Het bleek  uiteindelijk een door weer en wind gevormd stukje hout, in de vorm van vogel………..

 

Moerasspirea. 

Het is een prachtige plant die bijna altijd naast de slootkant te vinden is.

 

Kale Jonker.

 Gemeden.

De kale jonker. Hij ziet er niet uit, je loopt er zo langs  om dat hij eigenlijk niet om aan te zien is. Hij is niet geliefd bij boeren ,de koeien en schapen laten hem zelfs staan. En de mens raakt hem niet aan omdat hij steekt. Lekkere reputatie….

Toch maar even gekeken of de bloem de moeite waard zou kunnen zijn om te fotograferen, en wat blijkt, hij is best mooi dus toch maar een foto gemaakt ,blijkbaar heeft elke plant iets moois…..

 

 Kievitsbloemen 2013

Ook dit jaar hebben we weer de kievitsbloemen geteld.Ruim 500 stuks, elk jaar groeit deze populatie flink door.Het is de grootste populatie van van Zuid-Holland.Er zijn helaas maar weinig plekken in Nederland te vinden waar nog kievitsbloemen te vinden zijn. Agrarische verg Weide en Waterpracht uit Reeuwijk geeft elk jaar subsidie om deze kade te maaien.Deze bloemen staan waarschijnlijk al meer dan een eeuw op deze kade.

groet Cees

Plaats een reactie

Uw email wordt nooit voor reclame of commerciele doeleinden gebruikt. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *