DERDE INZAAIPROJECT 2016 EN ZAAIRESULTATEN UIT 2015. EN HET LAATSTE NIEUWS VAN DE ZWALUW TELLINGEN VAN 2016. .

 

[royalslider id="56"]

 

Het derde inzaai project van bloemrijke zaden om meer insecten te verkrijgen voor vogels en bijen.

 

Voor de derde keer op rij  hebben we subsidie gekregen om een stuk land in te zaaien met bloemrijke zaden, de subsidie is dit keer uitgekeerd door De Groene motor.

Deze keer zijn we beland in de Middelburgse polder in Reeuwijk. Deze boer was bereid om een stukje van zijn landerijen  ter beschikking te stellen voor dit project .

 

 

 

Juli 2016 en bloedheet!

Hier wordt een stuk grasland omgeploegd om daarna te worden ingezaaid. De grond was kurkdroog en de trekker moest flink werken om de grond omgeploegd te krijgen.

Hulde aan de boer dat hij toestemming gaf om zijn grasland om te ploegen, normaal is dit vloeken in de kerk in de veengebieden. De grond klinkt namelijk hierdoor nogal flink in. Je wilt namelijk niet dat je land verder wegzakt en onder water komt te staan. Maar door snel te werken en ‘n beetje geluk dat er snel regen komt  kan het inklinken beperkt worden.

 

Bloedheet.

Ik kreeg een seintje van Robbert van Leeuwen (loonwerker) dat hij al vast begonnen was met ploegen , stiekem had ik gehoopt dat hij nog een paar dagen zou wachten i.v.m  de temperatuur die was wel  35 graden en geen wind in de polder, geen plek om lekker te vertoeven.

Om toch maar een beetje beschermt te zijn tegen de zon had ik een paraplu mee genomen,en op de trekker is er ook maar paraplu geplaatst.

 

 

 

Heer C. Reuling aan het werk.

 

De eigenaar van de landerijen heeft geen enkele last van de warmte en ga hij stug door met het hooien.

 

Bijna klaar met ploegen.

 

Diverse soorten zaad mengen voor een goed resultaat.

Een paar dagen later en minder warm.

I.v.m. de kosten heb ik een andere zaadleverancier moeten zoeken anders was het niet gelukt om deze 3000 m in te zaaien.Van het vorige project was er nog een paar kilo zaad over, anders had het project zeker geen doorgang kunnen vinden.

Dit bloemrijkezaad is heel erg fijn soms lijkt het wel stof, omdat  machinaal te kunnen zaaien heeft deze loonwerker een super speciale zaaimachine aangeschaft in 2016 die dit fijne zaad goed kan zaaien, dit gaat met een blaastechniek.

Ingezaaid ,en nu maar wachten op regen!

 

Heerlijk groen.

Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen dat het prima is gegaan, de regen kwam ,de grond was warm, dus prima omstandigheden voor het zaad om te kiemen.

 

Diverse soorten.

U kunt al zien dat er al diverse soorten planten zijn opgekomen.

 Zaadsamenstelling.

De  samenstelling:

Reukgras, Beemdlangbloem, roodzwenk, margriet, knoopkruid, grote ratelaar, kruipende boterbloem,

gewone hoornbloem, wilde bertram , smalle rolklaver, moerasbeemd, vogelwikke, pinksterbloem, echte koekoeksbloem,

rode klaver, kleine klaver en kleine ratelaar. Veldlathyrus,moerasspirea,valeriaan ,scherpeboterbloem, Koninginnekruid/ leverkruid en de gewone margriet.

 

 

In begin maart wordt er een draadje gezet zodat het vee er niet in kan komen en nu maar afwachten. Er is afgesproken met de boer dat het perceel  pas gemaaid wordt bij de tweede snee, zo dat het zaad na de bloei weer in de grond kan vallen.

Dit jaar 2017 zullen we het beleven hoe alles in bloei gaat komen.

 

 

DE ZAAI- RESULTATEN van 2015,  EEN GESLAAGD PROJECT!

Hierbij wat foto’s van 2016 van het inzaai- project  in 2015 bij een boer aan de nieuwdorperweg in Reeuwijk.

Toen ik verleden jaar in het voorjaar van 2016 ging kijken hoe het gewas er bijstond was ik wel heel erg verrast, dat is zo mooi! Zie onderstaande foto’s.Wel een heel groot verschil met raaigras.

 

Een ander beeld als we gewend zijn.

 

Bijna alle soorten zijn opgekomen een mooi resultaat.

 

 

Gezond.

Tijdens de tweede snee kan de boer dit ras gewoon mee inkuilen. Het is inmiddels wel bewezen dat kruidenmengsel goed is voor de koeien een goed mengsel van raaigras en kruiden zorgt dat de veearts minder langs hoeft te komen, wat moet een boer nog meer. Ja, ik weet wel dat de melkgift iets minder is , maar toch……….

 

Een plaatje.

Lust voor het oog.

Voor de goede orde, dit is niet ingezaaid maar zo zien alle slootkanten bij deze boer eruit, schitterend.

 

 

Diverse manieren van inzaaien.

 

1. Door zaai methode in bestaande grasmat.

Het z.g door-zaaien. De grasmat opensnijden en in de sleuf het zaad inbrengen.Kost wel meer tijd,pas na het tweede jaar planten goed zichtbaar.Methode goed gelukt.

2. Omploeg methode met een mix van bloemrijk zaadmengsel en graszaad.

Grasmat geheel omploegen, graszaad en bloemrijke zaadmengsel mengen met elkaar en inzaaien met een  speciale zaaimachine.Methode goed gelukt.

3. Omploeg methode zonder graszaad.

Deze methode wordt is in juni 2016 uitgeprobeerd.De grasmat wordt geheel omgeploegd.De bedoeling is uitsluitend met bloemrijk zaadmengsel in te gaan zaaien.Het wordt met een nieuw type speciale zaaimachine uitgevoerd om het fijne zaad goed te verdelen.

Hopelijk gaat het net zo goed als bovenstaande uitvoeringen.

4. Een vierde ploegmethode.( hopelijk in 2017)

Deze keer wil ik een combinatie uitvoeren waarbij het land niet strak wordt geploegd en ingezaaid maar met hobbels en kuilen, ik noem het altijd zelf een knollenland. Vaak  merk je dat de weidevogel juist dit soort land zoekt om te broeden, de meeste weidevogel nesten in Reeuwijk zijn daar dan ook in te vinden waarbij gelijkertijd ook een andere vegetatie te vinden is.

 

4.    3 bedrijven.

Deze proef stukken zijn bij 3 verschillende boerenbedrijven uitgevoerd. Alle drie hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van de grond.

Verder wil ik het op een iets grotere schaal gaan uitvoeren bijvoorbeeld 10.000 m (1 hec). Hopelijk zijn er boerenbedrijven die hieraan mee willen werken. Sponsors zijn natuurlijk cruciaal in dit soort projecten.

Al deze 3 projecten zijn gesponsord door: IJsvogelfonds, Agrarische vereniging Weide en waterpracht en De Groene motor.

 

                                                  

                                                                       

                                                                                 ZWALUWEN TELLINGEN 2016

 

Boerenzwaluw.

 

Zoals u weet tellen we al 6 jaar de zwaluwen bij 50 boerderijen en particulieren.

Het gaat goed met de zwaluwen (beide soorten) in Reeuwijk e.o. Bij de boerenzwaluw zijn de aantallen in 2016 iets minder als in voorgaande jaren. Maar dat komt waarschijnlijk dat we op een ander tijdstip zijn gaan tellen dan in het verleden. Een tweede verandering is dat we maar 1 keer zijn gaan tellen i.p.v twee keer. Dit jaar (2017) gaan we weer 2 keer  tellen tijdens het broedseizoen.

 

Huiszwaluw.

 

Met de huiszwaluwen tellingen zijn we 2 jaar later  begonnen en gezien de cijfers is dat spectaculair  gegroeid. We hebben wel wat meer adressen maar dat heeft niet tot de grote groei geleid. Deze grote groei betekent dat het voedselaanbod in Reeuwijk blijkbaar ruim voldoende is om 2 a 3  nesten per jaar te maken.

Het aantal jonge zwaluwen dat geboren wordt is groot, mooie  grote nesten met 4 – 5 jongen is geen uitzondering. Daardoor  is de kans groot dat er meer jongen de toch wel moeilijke reis over de Sahara heen overleven.

 

Hierbij bedanken we alle boerenbedrijven en particulieren die hun medewerking hebben gegeven aan onze tellingen.

 

Jonge boerenzwaluwen pas 1 of 2 dagen uit het nest.

 

 Universiteit van Nijmegen.

 

De universiteit van Nijmegen vroeg aan ons of we mee wilde werken aan een onderzoek naar de voedselvoorziening van de zwaluwen in relatie tot pesticiden. Het onderzoek gaat ongeveer 5 maanden duren tijdens het broedseizoen. Het is ook interessant om te weten waarom het zo goed gaat in Reeuwijk e.o. Zelf hebben wij wel een idee maar of dat klopt….. onderzoek zal het misschien uitwijzen.

We hebben drie bedrijven bereidt gevonden die mee wilde werken aan het dit onderzoek.Wordt vervolgt.

 

 

Al wat leeft en groeit ons altijd weer boeit. (Fop I.Brouwer)

 

Groet Cees

 

 

 

 

 

 

 

One Comment

  1. Theo Egberts
    Posted 6 maart 2017 at 20:54 | Permalink

    Bloem-en kruidenrijke weide : Cees, een prachtig initiatief voor onze weidevogels. Wat ik tot op heden gezien heb een schitterend resultaat en hopelijk ook voor 2017. Dank namens grutto , tureluur , scholekster , kievit en vele anderen.

Plaats een reactie

Uw email wordt nooit voor reclame of commerciele doeleinden gebruikt. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *