Huiszwaluw,een toepasselijke naam. (Delichon urbicum) Familienaam : Hirundinidae..

[royalslider id="13"]
De Huiszwaluw.

Een mooiere naam hadden ze niet kunnen vinden voor deze vogel, heel toepasselijk. Hij zit nog net niet in de huiskamer. Zijn nest zit meestal aan de onderzijde van een overstek van een dakrand. Ze zoeken meestal huizen uit met een wit geverfde overstek(indien aanwezig). Wit  gemaakte overstekken weerkaatst het zonlicht en houdt de nesten koel en is parasiet werend. Dus huiszwaluwbezitters houdt de overstekken wit dan blijven ze komen….

Deze aflevering bestaat eigenlijk alleen maar uit nesten omdat de huiszwaluw bijna niet te fotograferen is door zijn vliegsnelheden en capriolen in de lucht.

Maar wel de moeite waard om te zien hoe ze de nesten bouwen.Klik op de foto om ze nog beter te zien.

Klei/modder/water/speeksel.

Om een nest te kunnen bouwen heeft de huiszwaluw allerlei bouwmaterialen nodig, zoals klei, water, modder en zijn speeksel. Voordat hij begint inspecteert de huiszwaluw de omgeving goed of deze aan alle voorwaarden voldoet, zo niet vertrekt hij weer.

Zijn de bouwmaterialen 200 meter binnen bereik van de bouwplaats v/h nest dan gaan ze aan de slag mits er genoeg insecten zijn.

De mannen slepen de kei/modder in kleine bolletjes naar het nest en dragen het over aan het vrouwtjes die dan het nest bouwen. Ze mengen het bouwmateriaal met hun speeksel voor een betere hechting. Zie matige foto.

Start nest.

Het is fascinerend hoe de huiszwaluw zijn nest tegen de gevel aan bouwt. Met zijn scherpe nagels hangt hij zomaar aan de muur en zijn staart gebruikt hij als ondersteuning. Probeer het zelf maar eens ..

Samen aan het werk.

 

Verleden jaar (2011) was een zeer droog voorjaar, de huiszwaluwen waren er wel maar konden vanwege de harde grond niet beginnen met de nestbouw. Ze zijn zeker 3 a 4 weken later begonnen met broeden.

Regelmatig zag je dat de nestdrang hoog was en dat ze een poging wagende om toch de klei los te wrikken. Wat wel opmerkelijk was, is dat ze ander materialen gingen gebruiken om de nesten verder af te maken, stro en hooi werden aangevoerd.

Op deze foto zijn de zwaluwen al een stukje verder. U ziet een verse rand klei op het oude nest.

Het nest is klaar om te gaan broeden.

Huiszwaluwen zijn echte koloniebroeders, ze plakken hun nest stijf naast elkaar of er gewoon onder als ze maar bij elkaar zitten. Veiligheid speelt ook een rol.

Een rover.

Maar soms is veiligheid ook maar schijn, ik kreeg een melding dat er diverse nesten op de grond lagen. De beller dacht dat misschien de droogte (voorjaar 2011) de oorzaak zou kunnen zijn. Even gaan kijken maar ik zag al gauw dat het iets anders moest zijn, 5 nesten tegelijk was wel heel verdacht.

Toevallig wist ik dat er bij de overburen een ransuilennest in de kastanjeboom zat met 4 jongen. De link was gauw gelegd, de ransuil was even langs geweest om de nesten leeg te plunderen. Daarbij heeft hij de nesten gewoon van de muur getrokken om bij de jongen te komen.

Jammer, maar zo zit het dierenleven nu eenmaal in elkaar. Dit jaar 2012 zijn de huiszwaluwen op 1 na niet teruggekeerd, maar elders in de buurt hebben ze de draad weer gewoon opgepakt bij nieuwe adressen.

Het broeden is begonnen, 2 a 3 nesten per jaar is de gewoonte. Gemiddeld leggen ze 4 witte glanzende eitjes en de broedtijd is 14-17 dagen.

Na 3 weken in het nest vinden ze het genoeg en dan vliegen ze uit.

Bijzonder eigenschappen van de jonge zwaluwen.

1.De jongen huiszwaluwen hebben zelf ook nog een bijzonder verdedigings-middel. Komt er een vijand te dicht bij het nest, dan wordt deze verjaagd met een flinke straal zwaluwpoep!!

2.De uitgevlogen jongen helpen de ouders met het tweede en derde nest. Ook zij helpen mee met voeren. Hoe mooi is dat.

 

Helpen/poep/plankje.

Het is altijd vervelend als je ramen en vensterbanken vol gepoept  worden, het komt dan ook regelmatig voor dat de nesten daardoor helaas verwijderd worden! Maar de oplossing is nabij……met weinig moeite is het probleem snel verholpen.

Om de zwaluwpoep op te vangen kunt U een simpel plankje onder het nest maken. De poep valt op het plankje en het leed is voorbij en moeder de vrouw is ook weer tevreden….

Het plezier dat de huiszwaluwen rond om je huis vliegen is geweldig, en ze zorgen voor een goede nachtrust. De muggen en veel andere insecten rond het huis worden mooi weggevangen, ze vangen wel 9.000 insecten per dag. Per seizoen wel 1 miljoen insecten per zwaluw. Ga er maar aan staan met 4 jongen. Je blijft vliegen..

Plankje als oplossing.

Nieuw project.

Zoals U inmiddels wel weet staan de boerenzwaluw en huiszwaluw sterk onder druk. De aantallen zijn naar beneden geduikeld met wel 70 %. Sinds 2 jaar tel ik samen met een andere natuurliefhebber bij ongeveer 35 boerderijen de zwaluwnesten, om te kijken hoe het er voor staat met de zwaluwen.

Volgens SOVON zijn de aantallen die we geteld hebben in ons gebied redelijk. In 2011 waren er 303 boerenzwaluwnesten en dit jaar 234 nesten. Bij 2 boerderijen waren flinke aantallen niet terug gekomen. En dit jaar 2012 hebben we voor het eerst ook de huiszwaluwnesten geteld, 86 stuks.

Volgend jaar 2013 gaat Agrarisch natuur vereniging Weide en Waterpracht uit Reeuwijk een 3 jarig project starten om  de zwaluwen te promoten bij de boeren.

Doel: Voorlichting  te geven om meer zwaluwen op het erf te krijgen. (met folders, kunstnesten ect) Deze leuke klus gaan wij uitvoeren. Er zijn sponsors gezocht en het begint al aardig te lopen, o.a. de Rabobank / Vogelbescherming Nederland en Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn ondersteunen dit doel. Wie nog geld over heeft in deze bitter tijden, U weet waar U het achter kunt laten.

Ik hou U op de hoogte van de vorderingen met cijfers en anekdoten.

Inmiddels is het 2014.

Het was een goed boeren en huiszwaluwjaar.

We hebben dit jaar 342 boerenzwaluwnesten,prachtig resultaat .

De huiszwaluw heeft het nog beter gedaan en zijn van 86 nesten in 2012 naar 215 nesten in 2014 omhoog geschoten,een prachtig resultaat.

Totaal 555 nesten.

 

 

Groet Cees.

 

Helaas niet erg goed nieuws,lees onderstaande bericht.

 

Nieuws juli 2014

Vogelbescherming wil verbod op gewasbeschermingsmiddel imidacloprid (neonicotinoïde)

Woensdag 9 juli 2014

Onderzoek Radboud Universiteit en Sovon toont aan dat vogels verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes van dit bestrijdingsmiddel in het oppervlaktewater

boerenzwaluw / Jouke AltenburgVogelbescherming Nederland is geschrokken door het onderzoek van de Radboud Universiteit en Sovon Vogelonderzoek Nederland dat de relatie aantoont tussen de aanwezigheid van het gewasbeschermingsmiddel imidacloprid in het oppervlaktewater en de achteruitgang van vogels. Het onderzoek is vandaag in het toonaangevende tijdschrift Nature gepubliceerd. Vogelbescherming roept de politiek op per direct het middel imidacloprid, een neonicotinoïde, te verbieden. Ook roept ze op andere middelen met neonicotinoïden op grond van het voorzorgsprincipe tijdelijk te verbieden tot onderzoek bewijst dat de risico’s hiervan zijn uitgesloten.

Eerder was al bekend dat er sterke aanwijzingen zijn dat neonicotinoïden een rol spelen in de  bijensterfte. Het onderzoek dat vandaag in Nature is gepubliceerd geeft directe bewijzen dat ook de teruggang van verschillende vogelsoorten in verband moet worden gebracht met het gebruik van neonicotinoïden.

Het onderzoek in Nature concentreert zich op de algemene insectenetende vogels, waaronder veel vogels van het boerenland. Vogels die leven op het boerenland hebben het al moeilijk: sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is het aantal met 60% afgenomen. Waar eerst tien vogels op één hectare leefden, zijn dat er nu nog maar vier. Door de steeds intensievere landbouw is er nauwelijks voedsel in de vorm van insecten en weinig plek om te schuilen en te broeden.

Achteruitgang groter bij gebruik imidacloprid

Naar nu blijkt is die achteruitgang in gebieden waar hoge concentraties imidacloprid – het betreffende neonicotinoïde – in het oppervlaktewater worden aangetroffen nóg groter. Het gaat dan om soorten als veldleeuwerik en boerenzwaluw.

In de Nederlandse landbouw worden honderden verschillende gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Dit onderzoek geeft  aan dat we niet goed weten wat de lange termijn gevolgen van deze middelen zijn voor de natuur en de volksgezondheid. De eerste signalen van schadelijke gevolgen komen vaak pas aan het licht als het middel langere tijd is toegepast. Zo wordt imidacloprid al ruim vijftien jaar in Nederland toegepast.

Normoverschrijding op grote schaal

Vogelbescherming wil daarom, buiten een verbod op imidacloprid, dat in de toelatingseisen voor gewasbeschermingsmiddelen de verplichting tot constante/langjarige monitoring van mogelijke schadelijke effecten op het ecosysteem en de volksgezondheid wordt opgenomen.

Daarnaast pleit Vogelbescherming voor een goede handhaving van de normen voor de verschillende insecticiden en overige gewasbeschermingsmiddelen. Zo blijkt uit metingen door waterbeheerders dat de wettelijke normen op grote schaal worden overschreden. Er zijn gevallen bekend waarbij 10.000 keer meer imidacloprid is aangetroffen dan de norm toestaat. Daar worden onvoldoende consequenties aan verbonden en dat moet zo snel mogelijk veranderen, vindt Vogelbescherming.

 

 

Heeft U nog een huiszwaluw spreekwoord of gezegde ik hoor het graag……….

1…….
2……
3……
2.

3 Comments

 1. minke
  Posted 18 juni 2013 at 20:12 | Permalink

  er zijn hier zwaluwen bezig met huizenbouw. als we een plankje onder het nest willen zetten hoe ver moet dat van het nest af zitten en hoe groot moet dat zijn?

 2. Cobie muermans
  Posted 19 juli 2015 at 08:02 | Permalink

  al jaren zijn er bij ons 3 a 4 zwaluwnesten. hoe vaak komen er jongen . dit jaar al 2 maal

 3. marie
  Posted 14 augustus 2015 at 06:46 | Permalink

  Ij hebben voorhet eerst een zwaluw nest in de nok an het huis en weet niet hoeveel jongen er in zitten maar 1 in ieder geval , diezie je wel eens met het kopje buiten boord, hoe lang blijft in jonge in nest?

Plaats een reactie

Uw email wordt nooit voor reclame of commerciele doeleinden gebruikt. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *