OPNIEUW INZAAIEN MET KRUIDENRIJKE ZADEN IN REEUWIJK (2017)

 

                                                                                          

 

 

                                       OPNIEUW INZAAIEN MET KRUIDENRIJKE ZADEN IN REEUWIJK (2017)


 

Kruidenrijk zaad.

U zult wel denken alweer  een stukje over inzaaien…… en dat klopt. Ik had mijn hoop uitgesproken na het inzaaien bij de Hr Reuling in 2017 om nog een veel groter stuk te mogen inzaaien. Mijn gedachten gingen toen uit naar 10.000 m2, maar ja welke  melkveehouder stemt daar bij in.

Toch is er een melkveehouder bereidt om zo’n  groot stuk land te laten inzaaien, het is zelf groter 14.000 m2. U begrijp dat ik daar erg blij mee bent. Het vierde perceel oprij en als het goed is komt er dit jaar 2018 een vijfde perceel bij, daar worden zo is de verwachting, stroken ingezaaid.

 

Trekker met zaaimachine.

Even de zaaimachine bekijken en dan aan de slag, de doos met zaad staat al klaar op de zaaimachine. De melkveehouder die toestemming gaf om het perceel in te zaaien is de Heer P. de Jong in de blauwe overall.(ander man op de foto is de loonwerker, naam mij niet bekent )  Het inzaai project is financieel gerealiseerd door het agrarische collectief Rijn & Gouwe Wiericke.

Overleg.

Even overleggen hoe dicht er ingezaaid gaat worden en daarna de machine instellen.

Insecten.

Waarom is het zo belangrijk dat er percelen ingezaaid gaan worden met kruidenrijke zaden! Zoals U ongetwijfeld in elke krant en tv programma hebt gelezen of gehoord, dat de insecten met 70- 75 procent is afgenomen. Insecten, onontbeerlijk voor mens en dier al lijkt het niet zo in onze samenleving.

Al jaren geleden zag ik bij weidevogel controles in Oukoop in Reeuwijk,  lopende door het hoge gras, dat er bijna geen  insecten meer te zien waren, helaas is dat nu bevestigd. Dit is nu juist waarom het allemaal draait, geen insecten en minder bodemleven dus geen jonge weidevogels. Jonge pullen hebben geen eten en sterven de hogerdood.

Bodemleven.

Het bodemleven waar de oudervogels o.a. van leven zoals rode wormen en grijze wormen en emelten (emelt wordt later de langpootmug) is door te veel mest er ook niet beter op geworden.(overigens, de grijze worm kan goed tegen drijfmest, deze zit ook dieper in de grond ) Ook de sporenelementen samenstelling  wordt er niet beter op.

Heb je veel mollen in je tuin en in het land dan weet je dat er genoeg voedsel in de grond zit……Dus moet je misschien wel blij zijn met mollen….. ik ben bang dat de meeste mensen er niet op zitten te wachten……..

Dat er een flinke slag gemaakt moet worden om dit allemaal weer te herstellen is inmiddels wel duidelijk, zelf LTO heeft voorstellen gedaan om kruidenrijke zaden te gaan gebruiken, een trendbreuk!

Hoe meer bloemen in de wei hoe meer insecten en betere overlevingskansen voor de jonge pullen.(Denk ook nog even aan de bijen.)

 

Zaad in de voorraad bak.

Deze melkveehouder ziet het helemaal zitten met dit project en heeft nog diverse andere weidevogel maatregelen getroffen op zijn bedrijf, het is natuurlijk niet zo, even inzaaien en klaar. Er moet aan diverse voorwaarden voldaan worden, geen vee in het land,uitgestelde maai datum 15 juni of 1 juli en er moet ruige mest op het land worden uitgestrooid en deze afspraken gelden voor 4 jaar. Gelukkig is er een betalings-regeling voor verminderde opbrengst.

 

Even controleren.

Start inzaaien.

De machine maakt sleuven in de grond en daar wordt het zaad gelijkertijd ingebracht. En daarna wordt het met zware rollen weer aangedrukt.

 

 

 

Patroon.

Zo kunt u goed het patroon zien achter de trekker.

 

Waarom zijn de kruiden mengsels goed voor de bodem en dieren.

Kruiden zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Het is goed voor de koeien en ook voor vele andere dieren. Daarnaast heeft het een positief effect op de bodem. De mengsels zorgen voor een betere verwerking van emissies. Veenbodems scheiden stoffen af die het broeikas effect versterken en bij een bredere biodiversiteit wordt dit proces geremd. Door het bodemleven extra te stimuleren is het beste om ruige mest op het land brengen. Helaas is er tegenwoordig niet veel ruige mest meer, dat kan nog wel eens een probleempje worden….

Koeien.

Kruiden zijn gezonder voor koeien. Voor een koe is het belangrijk om gevarieerd te eten. Het dier wordt er gezonder van en het helpt tegen ziekten en infecties. De koeien kunnen langer leven en worden minder snel uit de productie gehaald.

In de Krimpenerwaard wordt nu(2018) een proef gedaan door 5 veehouders met kruidenmengsels.

 

 

Ruige mest.

Op dit stuk land werd al langere tijd ruige mest gestrooid.Voor diverse zaden geldt, dat het beter is dat er niet zo zwaar bemest wordt.

                                                           Alleen voor de wormenliefhebber.          

Onderzoek heeft uitgewezen (Jeroen Onrust, Promovendus) dat wormen in geschikte grond die niet te zuur is  massaal aanwezig kunnen zijn. Tot wel 450 stuks per vierkante meter, op 1 hectare zou je wel dertig ton pieren kunnen oogsten. Deze beestjes verwerken dan wel tachtig ton aarde. Dus om de grondkwaliteit op peil te houden moet je zuinig zijn op de wormen.

Overigens: deze onderzoeker heeft zijn onderzoek altijd in de nacht uitgevoerd in de weilanden op een plat karretje.

 

Opmerkelijk. Na onderzoek is gebleken dat de nacht jagende weidevogel niet op kwantiteit maar op kwaliteit let. Een hoge biomassa aan wormen is interessanter dan een groter aantal. Op dit moment lijkt een belangrijke conclusie dat koeien, hun mes, het gas en de regenwormen een heel specifiek samenhangend gesloten en een zelf versterkend systeem vormen.

Maar het allerbelangrijkste is, een hongerige worm komt aan de oppervlakte om mest te eten.De beschikbaarheid van de wormen is dus te beïnvloeden door eerder of later te bemesten.Dat wil zeggen drie van de zes wormensoorten de andere drie blijven beneden. Met andere woorden, om een gespreid bedje voor de weidevogels te creëren zou op tijd bemesten een grootte plus zijn voor de voedselvoorziening van de weidevogel. Maar dat vergt wel veel uitzoekwerk en het weer werkt ook niet altijd mee…

Kwaliteit.

Wormen die van ruige mest leven zijn kwalitatief beter, ze zijn vetter dan drijfmest wormen.Drijfmest lijkt dus fastfood,snel op te nemen maar je bent het ook zo weer kwijt. Op ruige mest kunnen kunnen wormen langer teren. Daarom zoeken kieviten in de nachts naar vetten happen. Biologisch heeft dus een streepje voor op de fastfood. Overigens…… wormen komen alleen in de nacht naar boven.

Er zijn in Nederland zo’n 25 soorten regenwormen waarvan de meeste in landbouwgrond, parken en tuinen leven. Zij zijn van groot belang voor de bodemvruchtbaarheid doordat ze gangen graven en zo bijvoorbeeld zorgen voor drainage in de bodem. Ze voorkomen inklinken van de aarde. Daarnaast breken ze organisch materiaal af en zetten dit om in nuttige voedingsstoffen.

 

Dit is een zeer beknopte samenvatting, het hele verhaal is te lezen in het blad Vogels van Vogelbescherming Nederland.

Op deze foto kunt U goed zien hoe de zaden in gleufsporen liggen.

 12 dagen verder.

Het weer zat mee, het was tenslotte al half oktober toen er gezaaid werd, op deze foto kunt u goed zien dat de plantjes al goed opkomen en dat is wel snel te noemen na 12 dagen.

 

 22 dagen later.

Op deze foto is te zien dat er diverse soorten planten zijn opgekomen. Nu nog even een tijdje goed weer om de wortels de tijd te geven door te groeien voordat de winter er aankomt.

We zien natuurlijk met spanning uit naar het voorjaar hoe het zal ontwikkelen, het blijft natuurlijk natuur!

 

 Zaadsamenstelling.

De  samenstelling:

Reukgras, Beemdlangbloem, roodzwenk, margriet, knoopkruid, grote ratelaar, kruipende boterbloem,

gewone hoornbloem, wilde bertram , smalle rolklaver, moerasbeemd, vogelwikke, pinksterbloem, echte koekoeksbloem,

rode klaver, kleine klaver en kleine ratelaar. Veldlathyrus, moerasspirea,valeriaan ,scherpeboterbloem, Koninginnekruid/ leverkruid en de gewone margriet.

 

Groet Cees.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats een reactie

Uw email wordt nooit voor reclame of commerciele doeleinden gebruikt. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *